Privaatsuspoliitika

Vestane OÜ PRIVAATSUSTINGIMUSED

Kehtiv alates 06.08.2018, versioon 1

 • ÜLDSÄTTED
  • Privaatsustingimused kehtivad kõikide füüsilisest isikutest klientide ja kasutajate suhtes (edaspidi: Klient), kes ostavad Vestane OÜ (edaspidi: Diastone) tooteid ja teenuseid, ning külastavad ettevõtte kodulehte www.diastone.ee
  • Diastonel on õigus ühepoolselt Privaatustingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad privaatsustingimused on alati kättesaadavad ettevõtte kodulehel.
  • Privaatsustingimused on Diastone üldiste müügitingimuste (https://diastone.ee/) olemuslik ja lahutamatu osa.
 • KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  • Diastone töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega.
  • Diastone töötleb Kliendi isikuandmeid Toodete ja Teenuste müümiseks.
  • Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt Lepingu sõlmimisel (ees- ja perekonnanimi, Tasapinna paigaldamise aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number).
  • Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Vestane OÜ, registrikoodiga 12556106, aadressiga Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Kasesalu tn 10, 76505.
  • Diastone ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:
   • Tasapinna mõõdistustööde teostajale (Diastone võib mõõdistamiseks kasutada alltöövõtjaid);
   • Veo- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Tasapinna Kliendile kättetoimetamiseks;
   • Tasapinna paigaldustööde teostajale (Diastone võib paigaldamiseks kasutada alltöövõtjaid), et võimaldada Tasapinna paigaldamine Kliendi objektile
  • Punktides 2.5.1, 2.5.2 ja 2.5.3 sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid eranditult Toodete ja Teenuste müümise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Diastone.
  • Diastone ei töötle Kliendi kaardiandmeid.
  • Ettevõtte kodulehe külastamisel võib Diastone Kliendilt koguda isikustamata andmeid nagu kodulehe külastamise kuupäev ja kellaeg, kodulehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Neid andmeid töödeldakse anonüümselt ning andmeid kasutatakse kodulehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.
  • Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti.
 • OTSETURUNDUS JA RAHULOLU UURINGUD
  • Diastone võib Kliendi nõusolekul kasutada edastatud isikuandmeid, et saata Kliendile uudiskirju, infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid.
  • Diastone võib kasutada Kliendi isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Kliendi ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Kliendile paremaid kaupu ja teenuseid. Diastone ei tee profileerimise tulemusel Kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.
  • Kui Klient on avaldanud soovi saada Diastone uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Diastone e-posti aadressile info@diastone.ee  või vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile.
 • KÜPSISTE KASUTAMINE
  • Diastone koduleht kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja kodulehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.
  • Kodulehel on kasutusel järgmised küpsised:
  • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
  • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
  • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
  • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
  • Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi koduleht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.
  • Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab koduleht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse kodulehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
 • KLIENDITEENINDUS
  • Küsimuste ja pretensioonide korral palume pöörduda Diastonei klienditeeninduse poole: Vestane OÜ, e-post: info@diastone.ee, telefon: +372 513 7733.