Garantii

Garantii tingimused 

Diastone annab graniidist, marmorist, kvartsist ja keraamilisest materjalist töötasapindadele 5 aastase garantii juhul, kui toode on kahjustatud tootmise või paigaldamise vigade tõttu.

Garantii kohaldub juhul, kui: 

 • toote mõõdistamine, tootmine ja paigaldamine on tellitud Diastonest;
 • toodet on kasutatud sihipäraselt;
 • toodet on hooldatud vastavalt hooldusjuhistele, teostatud on materjali liigile vastav regulaarne hooldus.

Garantii ei kohaldu juhul kui: 

 • klient on toodet iseseisvalt muutnud, liigutanud või parandanud Diastone esindajaga kooskõlastamata;
 • tasapind on kahjustunud või kulunud tavapärase kasutamise tagajärjel ning kahjustust ei saa seostada tootmise ja paigaldamise defektidega;
 • toodet on kasutatud muul otstarbel kui see, milleks see on ette nähtud ning tasapinnal on ebasihipärasest kasutamisest tulenevad mehaanilised, keemilised või kuumakahjustused (nt praod, kriimud, täkked, plekid jms);
 • tasapinda ei ole hooldatud vastavalt hooldusjuhistele, kasutatud on valesid puhastusmeetodeid, aineid on väärkasutatud;
 • tasapind on kahjustatud töötasapinna all oleva mööbli ebakvaliteetse paigaldamise tõttu;
 • tasapinnal on loodusliku materjali iseloomust tulenevad tekstuuri, mustri, värvuse ja tooni erinevused võrreldes sama materjali näidisega. Samuti kui tasapinnal esinevad loodusliku materjali eripärast tulenevad pragusid meenutavad jooned, kriimustused, pinna ebakorrapärasused, täkked või augukesed või teisest kivimist materjali osakesed;
 • toote eest ei ole täielikult tasutud;
 • toodet kasutatakse juriidilise isiku poolt ärilistel eesmärkidel, nt kasutamine ärihoonetes, hotellides, meelelahutusasutustes jms ruumides.

Garantiiperioodi jooksul ilmnenud ja garantii alla kuuluvate defektide korral asendab Diastone töötasapinna ning teostab uue paigalduse. Garantii korras toote asendamise korral jääb kehtima algne garantiiperiood ning seda ei pikendata. Kui toodet parandatakse garantiiperioodi jooksul, ei pikendata garantiid parandusperioodi pikkuse võrra. Garantiid ei saa üle kanda.

Garantii andmine ei ole samaväärne kliendi pretensioonide lahendamisega. Sellekohane informatsioon on leitav osas Pretensioonide lahendamine.