Kasutustingimused

Diapol Granite OÜ, registrikoodiga 10613494, aadressiga Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Kasesalu tn 10, 76505 (edaspidi: Diapol) ja klient, kes vormistab Diapoli E-poes (www.diapol.ee; edaspidi: E-pood) tellimuse (edaspidi: Klient), sõlmivad käesolevaga E-poe kasutamise lepingu alljärgnevatel tingimustel (edaspidi: Kasutustingimused).

 1. E-POE OLEMUS
 • Diapol valmistab, müüb ja paigaldab kivist köögitasapindu (edaspidi: Tasapind).
 • E-pood on Diapoli poolt loodud ja hallatav internetipood, kus Klientidel on võimalik tellida Tasapinna mõõdistamine, valmistamine, vedu ja paigaldus (edaspidi: Tooted ja Teenused).
 • Toodete ja Teenuste müügile kohaldavad pooled Kasutustingimustes reguleerimata osas Diapoli üldiseid müügitingimusi (vt diapol.ee/[•]; edaspidi: Müügitingimused). Müügitingimused on Kasutustingimuste olemuslik ja lahutamatu osa.
 1. ÜLDSÄTTED
 • Kasutustingimused (sh Müügitingimused) kehtivad E-poe vahendusel Toodete ja Teenuste tellimisel.
 • Diapolil on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente e-posti teel.
 1. E-POODI SISENEMINE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE
 • E-poes tellimuse esitamise eelduseks on kehtiva hinnapakkumise olemasolu (edaspidi: Hinnapakkumine; vt Müügitingimuste punkt 3).
 • Klient saab E-poodi siseneda sisestades unikaalse tellimusnumbri, mis on nähtav Hinnapakkumises.
 • Tellimusnumbri sisestamise järgselt kuvatakse Kliendile kõik Hinnapakkumised, mille tasumine Keskkonna kaudu on Kliendile võimalik ning nende lõplik hind.
 • Tellimuse vormistamiseks valib Klient E-poe keskkonna vahendusel, millised Hinnapakkumised soovib Klient kinnitada, ning vajutab „Vormista tellimus“ nupule.
 1. TASU
 • Pärast tellimuse vormistamist suunatakse klient makse sooritamiseks Nets Estonia AS-i turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa. Pärast kaardinumbri, turvakoodi (3 numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib Nets Estonia tehingu Kliendi pangas.
 • Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.
 • Klient maksab Diapolile Keskkonna vahendusel krediitkaardimaksega Tasu vastavalt Hinnapakkumisele.
 • Tasu on väljendatud eurodes ja see sisaldab käibemaksu.Transpordi- ja/või paigaldustasu (juhul kui see lisandub) on eraldi välja toodud Hinnapakkumises.
 • Pärast Tasu maksmist saadab Diapol Kliendi e-postiaadressile kinnituse Tasu maksmise kohta ja/või tõrgetest.
 1. MAKSEVÕIMALUSED JA TAGASTUSED
 • Tellimuse eest saab tasuda Keskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.
 • Kõik tagastused, mida Diapol teeb Kliendile, tehakse Kliendi samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.
 1. TAGANEMISÕIGUS
 • Kuivõrd Tasapinnad valmistatakse eranditult eritellimusena, siis ei kohaldu E-poest tellitud Tasapindade osas tarbijate õigus lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
 1. VASTUTUS
 • Diapol ja Klient vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Klient vastutab Keskkonnas esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta Diapol sellest tingitud tagajärgede eest ning Diapolil on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.
 • Klient vastutab E-poodi sisselogimiseks vajaliku unikaalse tellimusnumbri turvalise kasutamise eest ja kohustub tagama, et tema tellimusnumber ei satu kolmandate isikute (sh alaealiste perekonnaliikmete) valdusesse.
 • Juhul kui Kliendil on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Klient sellest Diapoli teavitama.
 1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
 • Diapol töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega.
 • Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt Lepingu sõlmimisel (ees- ja perekonnanimi, Tasapinna paigaldamise aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number). Diapol töötleb Kliendi isikuandmeid Toodete ja Teenuste müümiseks.
 • Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Diapol Granite OÜ, registrikoodiga 10613494, aadressiga Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Kasesalu tn 10, 76505.
 • Diapol ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:
 • Tasapinna mõõdistustööde teostajale (Diapol võib mõõdistamiseks kasutada alltöövõtjaid);
 • kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Tasapinna Kliendile kättetoimetamiseks;
 • Tasapinna paigaldajale, et võimaldada Tasapinna paigaldamine Kliendi objektile (Diapol võib paigaldamiseks kasutada alltöövõtjaid).
 • Punktides 4.1, 8.4.2ja 8.4.3sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid eranditult Toodete ja Teenuste müümise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Diapol.
 • Diapol ei töötle Kliendi kaardiandmeid.
 • Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti.
 • Kui Klient on avaldanud soovi saada Diapol uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Diapol e-posti aadressile info@Diapol.ee või vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile.
 1. KLIENDITEENINDUS
 • Küsimuste ja pretensioonide korral palume pöörduda Diapoli klienditeeninduse poole: Diapol Granite OÜ, e-post: info@diapol.ee, telefon: + +372 58470315